8 Etapowa strategia pozyskiwania pieniędzy dla firmy, organizacji, grupy

W tym artykule dowiesz się jak zaplanować i pozyskać pieniądze ze źródeł prywatnych, biznesowych oraz dotacji publicznych. Informacja przedstawiona w sposób step by step pozwalająca na wypracowanie standardów w twojej firmie, działalności czy organizacji wpływająca na wielkość obrotu. Tekst jest przeznaczony dla menadżera, prezesa, kreatora start upa.

1. Pieniądze pochodzą od ludzi.

Jeśli zamierzasz świadczyć usługi dla firm odwiedź ich i poznaj ich realne problemy, potrzeby. Czas ten niech będzie budowaniem relacji, budowania zaufania, te relacje procentują. Jeśli masz styczność z grupą społeczną osób porozmawiaj z nimi. Pamiętaj przygotuj się na rozmowę z nimi, to jest przygotuj pytania starając się używać otwartych pytań, notuj podczas wywiadu, staraj się dopytać, jeśli widzisz, że coś trapi to dopytaj. Na koniec zapytaj się czy ma dana osoba pomysł na jego rozwiązanie. Czasami może być to już gotowy pomysł na rozwiązanie.

Powtórz wywiad z innymi przynajmniej kilkanaście razy. Czym większa grupa tym łatwiej będzie ci podjąć następne kroki. I pamiętaj chcesz poznać problemy bo chcesz pomóc!

2. Analiza zebranych informacji, grupowanie.

Ci którzy pierwszy raz robią to będą zaskoczeni! Będą mieli dostęp do informacji, za którą firmy płaca ciężkie pieniądze. W poprzednim akapicie pisałem odnośnie zapisania informacji. Pamięć ludzka jest ulotna i przeinacza. Tu możesz do danych wrócić, uzupełnić i rozbudować. Mając już zgromadzone dane przeanalizuj je. Zobacz jakie problemy się najczęściej się powtarzają, jakie są istotne, jakie rozwiązania się nasuwają. Staraj się aby na końcu analizy były one nazwane (hasłowo) i pogrupowane wraz z krótką informacją. Mając informację możesz przejść przechodzisz do planowania.

3. Określenie priorytetów, wybór działań.

Ustalenie priorytetów daje możliwość koncentracji, zwolnienia z „pamięci operacyjnej” nie istotnych informacji, skoncentrowania się. Koncentracja uwagi, zaangażowania wpływa na rozwój biznesu. Dobrze jest zaprosić do dyskusji osoby z zewnątrz z doświadczeniem, co one myślą o tym.

Popatrz układa się to w lejek, zanotowane miałeś duża ilość problemów-potrzeb, potem je grupowałeś, teraz wybierasz najważniejsze z nich a za chwile wybierzesz tylko jedno. Na tym etapie może być kilka działań.

4. Określenie źródeł finansowania.

Finansowanie zawsze jest na coś. Pozyskując finansowanie można je otrzymać na realizację celu, misji, świadczenia usług/produktów. W przeciwnym razie wygląda to na wygraną, darowiznę czy znaleźne. Dlatego poprzedni punkt określa na co. Tutaj mamy również do czynienia z motywacją, jeśli masz silną motywacje to ona popycha cię do działania. Jeśli nie masz celu to zdobyte środki rozpłyną się. Pieniądze są środkiem do realizacji celu a nie celem same w sobie.

Źródła finansowania celów dzielimy na dwa rodzaje:

– publiczne (zwane dotacjami, śledzenie informacji z instytucji pośredniczących w rozdawaniu pieniędzy)

– prywatne (tu się skupię na prośbę czytelników: przyszli klienci, prywatni inwestorzy, kredyt, poręczenie bankowe, klienci, kredyt kupiecki, przedpłata, oszczędności wynikłe z większych zakupów, przetargi, zwiększenie sprzedaży, restrukturyzacja, wykorzystanie lepsze aktywów, fundusze inwestycyjne, giełda itp.)

W przypadku pierwszym – dotacji mają one okienka czasowe i często są rozbieżne z naszym przeznaczeniem. Zaś w przypadku drugim pozwalają na organiczny rozwój.

Jak mamy już listę źródeł finansowania należy ustalić, wynotować zasady otrzymania. Te reguły gry są istotne bo ustalają jakie co musimy spełnić by takie finansowanie uzyskać i jakie ryzyko nie się ze sobą.

5. Wybór finansowania, działania

Poprzedni punkt kończył się listą źródeł finansowania wraz z zasadami gry. Teraz jest moment kulminacyjny lejka bo wybiera się działanie, które będziemy realizować. Wybrane działania w puncie 3 o największym priorytecie z możliwością finansowania. Korzystanie w tym miejscu z doświadczeń innych wskazanych. Jeśli zasady gry wymuszają konieczność uczestnictwa innych (np. wnioskodawca konsorcjum, grupa zakupowa) to zapraszamy potencjalnych zainteresowanych. Po dużej debacie analizie możliwości, zasobów czas na decyzję by przejść do działania.

6. Przygotowanie – planowanie

W zależności od podjętego działania powstaną określone dokumenty: w dotacji to będzie wniosek z załącznikami, umowy, biznesplany, strategie rozwoju czy projekt w znaczeniu projektowym. To jest praca przygotowawcza, która może odbyć się w grupach, delegowanie zadań pracowników, w porozumienie z odbiorcami, dostawcami itp.

7. Realizacja

Dla finansowania dotacyjnego czy inwestycyjnego pozostaje często jeszcze okres oczekiwania na decyzję. W pozostałych realizacja zależy od ustalenia planu. Przydaje się tu wiedza z zarządzania projektem oraz monitoring rezultatów.

8. Analiza i wnioski

Punkt ten często jest pomijany a stanowi drogę do rozwoju. Co poszło super? Dlaczego poszło to super? Co się nie udało? Dlaczego się nie udało? Co można zrobić lepiej? Czy nam się to opłacało? Jak można cały proces przeskalować?Chwila refleksji pozwala na przekłucie porażek w sukces zaś sukces powieleniu.

Wdrażając przedstawione podejście otwieramy się na możliwości oraz działania.

Jeśli podobał ci się artykuł poleć znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *