Informacja o wykładowcy

Swój przekaz kieruję do ludzi poszukujących, tych którzy chcą się rozwijać, działać i osiągać. Dotarłeś do tej strony i podjąłeś wysiłek rozwoju, gratuluję. Sam rozwijam się w kierunku kreowania i wprowadzania innowacji na rynek, natomiast tematyką komercjalizacji nauki, tworzeniem innowacji oraz budowaniem biznesów na poważnie zająłem od roku 2006.

Moja historia

Od najmłodszych lat pasjonowała mnie chemia i przedsiębiorczość. Z tego powodu już w liceum prowadziłem zajęcia z chemii, udzielałem korepetycji. Interesowały mnie eksperymenty chemiczne, reakcje, przemiany czy budowa materii. Studia skończyłem z wyróżnieniem mając czas na działalność naukową i organizacyjną (pozdrawiam Koło Allin i Aschem). Organizowaliśmy pokazy chemiczne, szkoły, seminaria.  Przed głównym gmachem Politechniki Wrocławskiej gromadziliśmy jednorazowo ponad 1000 osób! i to beż wypadków!

Po studiach magisterskich rozpocząłem doktorat, który skończyłem z dorobkiem wyróżniającym – współautorstwo ponad dziesięciu publikacji z impakt faktorem. Odkryłem zależności fotopolimeryzacji, syntezowałem pierwszą molekułę elektropolimeryzującą o zmiennej geometrii po przyjęciu ładunku. Interdyscyplinarny doktorat z chemii, fizykochemii i modelowania molekularnego obroniłem z wyróżnieniem recenzentów. Jeśli chcesz sprawdzić mój dorobek naukowy, wejdź na stronę: webofknowledge.com. W celach naukowych wyjeżdżałem do Francji – jeden semestr jeszcze na studiach spędziłem w Montpellier, do Stanów Zjednoczonych – roczny pobyt w University of Florida Gainesville u profesora Alana Katrizkiego – w „fabryce” badawczej oraz w Jackson State Uniwersity Misisipi, w centrum modelowania molekularnego.

Na doktoracie zacząłem interesować się nanotechnologią, współtworzyłem portal nanonet.pl, a potem poprowadziłem fundację NANONET.  Przez trzy lata budując jej podstawy finansowania, medium, zespół i markę. Dużo się nauczyłem i spotkałem wspaniałych ludzi.

Po doktoracie zająłem się dalszą pracą naukową, ale ciągnęło mnie do komercjalizacji. Stąd doświadczenie w inicjowaniu współpracy i projektów w jednej z jednostek naukowych. Następnie byłem na studiach MBA, by zyskać wiedzę, słownictwo i podejście ekonomiczne. Wyjechałem również na miesięczny staż na Warwick University, wydział WMG, który jest liderem badań dla przemysłu. Prace w kreowaniu projektów badawczych dla przemysłu, opiniowanie udzielania finansowania.
Aktualnie prowadzę własne firmy i przedsięwzięcia oraz współpracuję z uczelniami i instytucjami. Na swoim koncie mam parę wdrożeń, zgłoszeń patentowych, patentów i komercjalizacji, spółek kapitałowych i inwestycji.

Życie prywatne

Mam kochającą się rodzinę i jestem poukładany 🙂

Doświadczenie

Zdobyte zagranicą, w pracy w działach B+R przedsiębiorstw, instytucjach naukowych, uczelniach, funduszach inwestycyjnych oraz w prowadzeniu fundacji, klastrów, spółek kapitałowych, zasiadaniu w radach nadzorczych oraz prac eksperckich.

Szkolenia, przekazywanie wiedzy
Lubię dzielić się wiedzą, dlatego w szkole udzielałem lekcji, w liceum i na studiach korepetycji, a potem prowadziłem szkolenia, warsztaty, a nawet zająłem się coachingiem. W pewnym momencie przestałem liczyć godziny, podczas których dzieliłem się wiedzą i osoby, którym tę wiedzę przekazałem.
By uczyć, sam praktykuję: dużo czytam, spotykam się z ludźmi, uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach. Jestem z tych, co pokazują, jak zrobić wędkę i złapać rybę, niż tych, co podają wszystko na tacy. Pobudzam do myślenia i kreatywności, bo wiem, że to zmienia oraz otwiera człowieka.

Lubię to zdanie:
Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, tym większe dzieła dokonać, tym więcej dla nas wszystkich do podziału, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności.

SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia, konsultacje, warsztaty z zakresu innowacyjności, technologii, zarządzania własnością intelektualną, outsourcingu badań i prac rozwojowych oraz komercjalizacji pomysłów. Uczę zagadnień praktycznych, przydatnych w działalności gospodarczej, motywuję i rozwijam osoby. Doświadczenie zdobyłem w kontaktach z ludźmi sukcesu, zaś wiedzę z licznych książek, kursów i warsztatów.

W myśl łacińskiej maksymy „Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają, swoje wykłady ilustruję licznymi przykładami. Dodatkowo wprowadzam ćwiczenia i interakcje z uczestnikami po to, by uatrakcyjnić materiał, a przede wszystkim, aby pobudzić kreatywność, myślenie, percepcje oraz zmotywować do działania. Wszystko po to, by uczestnik zaczął dostrzegać możliwości, pozyskał umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązania oraz stał się przygotowany do działania i odniesienia sukcesu.

Prowadziłem szkolenia między innymi dla: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), która wspiera najlepszych aby mogli stać się jeszcze lepszymi, funduszy inwestycyjnych, inkubatorów, startapów, przedsiębiorców, pracowników działów badawczo-rozwojowych, inwestorów w obszarze badań i rozwoju.

Do szkoleń przygotowuję się ciągle poprzez samodzielne uczestniczenie w przedsięwzięciach naukowo-biznesowych, korzystanie z doradztwa, zgłębianie wiedzy technicznej i prawnej oraz rozwijanie umiejętności miękkich.

„Non scholae, sed vitae discimus” uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia

Co zyskali do tej pory moi klienci:

  • Praktyczną wiedzę na temat narzędzi przedsiębiorczości, komercjalizacji, prowadzenia firm i projektów badawczo-rozwojowych.
  • Weryfikację lub zbudowanie od podstaw strategii lub celów oraz motywację do działania.
  • Rozwiązania własnych problemów, poszerzenie skali działalności.
  • Podsumowując – cztery najczęstsze rzeczy: pieniądze, prestiż, czas i fun.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub indywidualnymi konsultacjami z kontaktuj się

Przykładowe szkolenia zrealizowane w latach ubiegłych

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, na uczelni, w firmie SMS.

Dobre zarządzanie własnością intelektualną daje przedsiębiorstwu prawo do czerpania korzyści z monopolów, ochronę interesów oraz możliwość rozwijania poprzez Innowacje. Własność intelektualna daje również podstawę do ubiegania się o finansowanie prac badawczo-rozwojowych z projektów Unii Europejskiej lub zewnętrznych inwestycji np. spin-off. W związku z rozwojem świadomości w Polsce oraz światową tendencją czerpania korzyści z dóbr niematerialnych i prawnych, to szkolenie jest adresowane do firm chcących się rozwijać.

Od pomysłu do przemysłu
Warsztaty poprzedzone wykładem i przykładami wprowadzania rozwiązań i technologii na rynek. Na co zwrócić uwagę, jak zacząć, kanwa biznesu – nowoczesna metoda wypierająca biznes plan, ustalenie ceny dla innowacji – inwestycyjnych rozwiązań, skąd finansowanie.

Outsourcing prac badawczo-rozwojowych
Nacisk na rozwój innowacji i udoskonalania produktów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, skłania do szukania możliwości zlecenia prac badawczo-rozwojowych podmiotom zewnętrznym. W prezentacji będą poruszone kwestie związane ze współpracą naukową, ochroną i podziałem własności intelektualnej, znalezieniem partnerów i źródeł finansowania B+R. Outsourcowanie prac B+R daje przedsiębiorstwu również możliwość dodatkowego zarabiania, poprzez świadczone usługi na zewnątrz.

Działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie
Szkolenie ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorstwa. Zagadnienia do wyboru: projektowanie przyjaznych laboratoriów, zarządzanie informacją poufną, finansowanie badań, rozeznanie rynku na potrzeby badawcze, poszerzenie oferty rynkowej istniejących laboratoriów, konsultacje dotyczące sprzętu i metod badawczych, itp.

Ekologiczne rozwiązania

Przegląd technologii ekologicznych wprowadzonych w ostatnim czasie na rynek. Analiza motywacji i siły oddziaływania.

Nanotechnologia, nanomateriały, nanoryzyka i nanobiznes

Czy wiesz, że co sekundę rośnie twój paznokieć o jednej nanometr? Może jest to niewiele, ale co pewien czas musisz obcinać paznokcie 🙂 Jak sam tytuł wskazuje wykłady były poświęcone nanotechnologii, która wkroczyła, wkracza i zaraz wkroczy w nasze życie.

Reverse Engineeringu

Udoskonal, skopiuj a przede wszystkim zarób. Podejście do prowadzenia projektów nastawionych na minimalizowanie ryzyka i maksymalizację zysków.

Przedsiębiorczość

Szkolenie dla osób rozpoczynających biznes (start-upy) oraz firm poszukujących rozwiązań problemów.

Inwestycje w technologie

Jak inwestuje się w technologie na świecie i w naszym kraju. Jak sprzedaje się i tworzy technologie.

Projektowanie produktu
Jak podejść do zaprojektowania produktu i wprowadzenia go na rynek.

Budowanie projektów badawczo-rozwojowych

Pomysł, realizacja, zespół, finansowanie oraz zbudowanie odpowiedniego ekosystemu pozwalającego na efektywne prowadzenie projektu rozwojowego.

Rozwój produktu i pozyskanie finansowania

Szkolenie autorskie, dotyczace rozwoju produktu firmy.

Innowacyjne systemy biznesowe

Czyli jak sam model biznesowy przyczynia się do generowania przychodów.

Budowanie potencjału badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie

Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone działania pozwalają przedsiębiorstwu zwiększyć jego wartość, prestiż oraz szanse na uzyskanie finasowania EU.

Zapraszam do kontaktu, kontakt w stopce