Szkolenia, warsztaty

W myśl łacińskiej maksymy „Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają, swoje wykłady ilustruję licznymi przykładami. Dodatkowo wprowadzam ćwiczenia i interakcje z uczestnikami po to, by uatrakcyjnić materiał, a przede wszystkim, aby pobudzić kreatywność, myślenie, percepcje oraz zmotywować do działania. Wszystko po to, by uczestnik zaczął dostrzegać możliwości, pozyskał umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązania oraz stał się przygotowany do działania i odniesienia sukcesu.

Prowadziłem  szkolenia między innymi dla: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), która wspiera najlepszych aby mogli stać się jeszcze lepszymi, funduszy inwestycyjnych, inkubatorów, startapów, przedsiębiorców, pracowników działów badawczo-rozwojowych, inwestorów w obszarze badań i rozwoju.

Do szkoleń przygotowuję się ciągle poprzez samodzielne uczestniczenie w przedsięwzięciach naukowo-biznesowych, korzystanie z doradztwa, zgłębianie wiedzy technicznej i prawnej oraz rozwijanie umiejętności miękkich.

„Non scholae, sed vitae discimus” uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia

Co zyskali do tej pory moi klienci:

  • Praktyczną wiedzę na temat narzędzi przedsiębiorczości, komercjalizacji, prowadzenia firm i projektów badawczo-rozwojowych.
  • Weryfikację lub zbudowanie od podstaw strategii lub celów oraz motywację do działania.
  • Rozwiązania własnych problemów, poszerzenie skali działalności.
  • Podsumowując – cztery najczęstsze rzeczy: pieniądze, prestiż, czas i fun.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub indywidualnymi konsultacjami z kontaktuj się

Przykładowe szkolenia zrealizowane w latach ubiegłych

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, na uczelni, w firmie SMS.

Dobre zarządzanie własnością intelektualną daje przedsiębiorstwu prawo do czerpania korzyści z monopolów, ochronę interesów oraz możliwość rozwijania poprzez Innowacje. Własność intelektualna daje również podstawę do ubiegania się o finansowanie prac badawczo-rozwojowych z projektów Unii Europejskiej lub zewnętrznych inwestycji np. spin-off. W związku z rozwojem świadomości w Polsce oraz światową tendencją czerpania korzyści z dóbr niematerialnych i prawnych, to szkolenie jest adresowane do firm chcących się rozwijać.

Od pomysłu do przemysłu
Warsztaty poprzedzone wykładem i przykładami wprowadzania rozwiązań i technologii na rynek. Na co zwrócić uwagę, jak zacząć, kanwa biznesu – nowoczesna metoda wypierająca biznes plan, ustalenie ceny dla innowacji – inwestycyjnych rozwiązań, skąd finansowanie.

Outsourcing prac badawczo-rozwojowych
Nacisk na rozwój innowacji i udoskonalania produktów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, skłania do szukania możliwości zlecenia prac badawczo-rozwojowych podmiotom zewnętrznym. W prezentacji będą poruszone kwestie związane ze współpracą naukową, ochroną i podziałem własności intelektualnej, znalezieniem partnerów i źródeł finansowania B+R. Outsourcowanie prac B+R daje przedsiębiorstwu również możliwość dodatkowego zarabiania, poprzez świadczone usługi na zewnątrz.

Działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie
Szkolenie ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorstwa. Zagadnienia do wyboru: projektowanie przyjaznych laboratoriów, zarządzanie informacją poufną, finansowanie badań, rozeznanie rynku na potrzeby badawcze, poszerzenie oferty rynkowej istniejących laboratoriów, konsultacje dotyczące sprzętu i metod badawczych, itp.

Ekologiczne rozwiązania

Przegląd technologii ekologicznych wprowadzonych w ostatnim czasie na rynek. Analiza motywacji i siły oddziaływania.

Nanotechnologia, nanomateriały, nanoryzyka i nanobiznes

Czy wiesz, że co sekundę rośnie twój paznokieć o jednej nanometr? Może jest to niewiele, ale co pewien czas musisz obcinać paznokcie 🙂 Jak sam tytuł wskazuje wykłady były poświęcone nanotechnologii, która wkroczyła, wkracza i zaraz wkroczy w nasze życie.

Reverse Engineeringu

Udoskonal, skopiuj a przede wszystkim zarób. Podejście do prowadzenia projektów nastawionych na minimalizowanie ryzyka i maksymalizację zysków.

Przedsiębiorczość

Szkolenie dla osób rozpoczynających biznes (start-upy) oraz firm poszukujących rozwiązań problemów.

Inwestycje w technologie

Jak inwestuje się w technologie na świecie i w naszym kraju. Jak sprzedaje się i tworzy technologie.

Projektowanie produktu
Jak podejść do zaprojektowania produktu i wprowadzenia go na rynek.

Budowanie projektów badawczo-rozwojowych

Pomysł, realizacja, zespół, finansowanie oraz zbudowanie odpowiedniego ekosystemu pozwalającego na efektywne prowadzenie projektu rozwojowego.

Rozwój produktu i pozyskanie finansowania

Szkolenie autorskie, dotyczące rozwoju produktu firmy.

Innowacyjne systemy biznesowe

Czyli jak sam model biznesowy przyczynia się do generowania przychodów.

Budowanie potencjału badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie

Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone działania pozwalają przedsiębiorstwu zwiększyć jego wartość, prestiż oraz szanse na uzyskanie finasowania EU.

 

Masz problem, utknąłeś w miejscu i nie wiesz co robić? – pisz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *